» معرفی اعضا و شرح وظایف

معرفی اعضا و شرح وظایف

 طبق بند 5-5- از ماده 5 آیینامه روش کار شورای فنی استان به شماره ابلاغ 28074 و تاریخ ابلاغ 28/1/1397 کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی ذیل شورای فنی استان متشکل از اعضای ذیل میباشد.

 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کارگروه) - هادی کلانتری

 

مدیر مرکز آموزش پژوهش و توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای عباس مجیدی

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به نمایندگی جناب آقای امین اله دیلم

 

مدیرکل  راه و شهرسازي استان به نمایندگی جناب آقای سعید باقری راد

 

مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان به نمایندگی جناب آقای حمیدرضا کریم زاده

 

رییس دانشگاه گلستان به نمایندگی جناب آقای علیرضا طبرسا

 

مديركل استاندارد استان به نمایندگی جناب آقای میثم گرزین

 

مديركل  نوسازی مدارس استان به نمایندگی جناب آقای روزبه گیلاسیان

 

مديرعامل  شرکت آب منطقه ای استان به نمایندگی جناب آقای سیدتقی میردیلمی

 

رئیس  انجمن صنفی پیمانکاران استان به نمایندگی جناب آقای سلمان طوسی

 

مدیر  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‏-به نمایندگی جناب آقای وحیدرضا سالاری

 

رییس  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏-به نمایندگی جناب آقای اسماعیل تیموری

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط