» معرفی اعضا و شرح وظایف

معرفی اعضا و شرح وظایف

  طبق بند 5-6- از ماده 5 آیینامه روش کار شورای فنی استان به شماره ابلاغ 28074 و تاریخ ابلاغ 28/1/1397 کارگروه مصالح تجهیزات و صنعت ساخت ذیل شورای فنی استان متشکل از اعضای ذیل میباشد.

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کارگروه) هادی کلانتری

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به نمایندگی جناب آقای علی داورزنی

 

مدیرکل راه و شهرسازي استان به نمایندگی سرکار خانم خلیل زاده

 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به نمایندگی سرکار خانم قبادی

 

مدیرکل استاندارد استان به نمایندگی جناب آقاي مهدي باقري ثانی

 

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان به نمایندگی جناب آقاي ولی تات هشتیکه

 

رئیس دانشگاه گلستان به نمایندگی جناب آقاي سید یاسین موسوي

 

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به نمایندگی جناب آقاي ‌رمضان شعبانی

 

رئیس انجمن صنفی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی استان – به نمایندگی جناب آقاي ابراهیم نوشک

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط