» معرفی اعضا و شرح وظایف

معرفی اعضا و شرح وظایف

 طبق بند 5-5- از ماده 5 آیین نامه روش کار شورای فنی استان ابلاغی به شماره 28074 مورخ 28/1/1397، اعضای کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی ذیل شورای فنی استان، متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیل می باشد:

 

 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کارگروه) 
 2. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
 3. مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 4. اداره کل راه و شهرسازي استان 
 5. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
 6. دانشگاه گلستان 
 7. اداره کل استاندارد استان 
 8. اداره کل نوسازی مدارس استان 
 9. شرکت آب منطقه ای استان 
 10. انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان 
 11. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‏
 12. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط