» تقویم آموزشی سالجاری

تقویم آموزشی سالجاری

ردیف نام دورهای آموزشی مصوب شورای فنی استان جهت برگزاری در سال 1397 و 1398
1 شهرهای هوشمند و بستر اطلاعات مکانی سه بعدی
2 پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار
3 مناسب سازی ساختمان ها، فضاهای عمومی و شهری برای اقشار ویژه
4 آزمایشات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی
5 قوانین بیمه در پروژه های عمرانی
6 آشنایی با مقررات مالیاتی در پروژه های عمرانی
7 تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشگاهی
8 آشنایی با فرآیند اسناد خزانه اسلامی 
9 استفاده از مصالح نوین و آشنایی با روش های تولید صنعتی ساختمان ها
10 مدیریت و کنترل پروژه
11 استفاده از انرژی های تجدید پذیر در پروژه های عمرانی
12 مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی
13 آشنایی با فیدیک و موافقتنامه آن
14 اصول تخریب گودبرداری و اجرای سازه نگهبان
15 بررسی بخشنامه سرجمع
16 بررسی بخشنامه حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور
17 بهینه سازی مصرف انرژی
18 آشنایی با شیوه های نگهداری و تعمیرات در پروژه های عمرانی
19 بتن و عمل آوری آن در پروژه های عمرانی
20 آمادگی در برابر زلزله
21 قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن
22 شرایط عمومی پیمان
23 ایمنی و محیط زیست HSE

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط