» معرفی اعضا و شرح وظایف

معرفی اعضا و شرح وظایف

 طبق بند 5-3- از ماده 5 آیین نامه روش کار شورای فنی استان ابلاغی به شماره 28074 مورخ 28/1/1397، اعضای کارگروه پیمان و ضوابط فنی ذیل شورای فنی استان، متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیل می باشد:

 

 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کارگروه) 
 2. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
 3. اداره کل نوسازی مدارس استان 
 4. شرکت آب منطقه ای استان 
 5. اداره کل راه و شهرسازي استان 
 6. سازمان جهاد کشاورزی استان
 7. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 
 8. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
 9. انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان
 10. انجمن صنفی مهندسان مشاور استان

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط