» معرفی اعضا و شرح وظایف

معرفی اعضا و شرح وظایف

 طبق بند 5-6- از ماده 5 آیین نامه روش کار شورای فنی استان ابلاغی به شماره 28074 مورخ 28/1/1397، اعضای کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت ذیل شورای فنی استان متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیل می باشد:

 

 1. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کارگروه)
 2. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
 3. اداره کل راه و شهرسازي استان
 4. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
 5. اداره کل استاندارد استان 
 6. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 
 7. دانشگاه گلستان 
 8. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 
 9. انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط