» آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه نظام فنی و اجرایی

آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه نظام فنی و اجرایی

 

جستجوی کامل ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه فنی و اجرایی

 

 

بخشنامه های ابلاغی جدید 1401

لیست فهرست بهاء 1401 

 

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1401

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1401

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل (تمديد نوبت دوم و سوم)

قانون نمونه آنسيترال ( 2020 م) براي مشاركت عمومي - خصوصي

دستورالعمل طراحي سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها (بازنگري اول)

اصلاح جداول شماره 2 و 10 آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران مصوبه شماره 20637 /ت 28437 مورخ 1383/4/23 هيأت محترم وزيران

در اجراي مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت-سال 1401

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400

حداکثر حق الزحمه مهندسان مشاور در سال 1401

حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1401(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)

ضوابط تغيير كاربري، طراحي و راه‌اندازي موزه و مخزن اموال منقول فرهنگي- تاريخي

ضوابط محافظت در برابر آتش در موزه ها

مديريت تعارض منافع و جلوگيري از تباني در ارجاع كار 

راهنماي طراحي سيستم‌هاي گذردهي رسوب

  

  

بخشنامه های ابلاغی جدید 1400

 

 ضوابط طراحي، ساخت، نصب و بهره‌برداري‌ تجهيزات لجن‌روبي

 ضوابط طراحی، ساخت و بهره برداری دریچه های کشویی

 راهنمای استفاده از پیل های سوختی با کاربردهای ساکن

 راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیرشرب بهداشتی خانگی

 آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

 شرح خدمات مطالعات و طراحي كارهاي ساختماني

 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها سه ماهه اول و دوم 1400

 دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1400

 تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1400

 دستورالعمل كنترل كيفي بتن حاوي الياف پلي‌اولفين

 پايان اعتبار بخشنامه "معيارهاي پذيرش بتن بر مبناي پايايي"

 دستورالعمل طراحي و نصب شبكه‌هاي بارنده خودكار اطفاي حريق (اسپرينكلرها)

 دستورالعمل‌ ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پوشش‌هاي معدني پاششي محافظت‌كننده در برابر آتش براي سازه‌هاي‌ فولادي

 اصلاح آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

 اصلاحیه آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 معرفي سيستم سازه‌اي مهار - درز

 اصلاحیه بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

 شیوه نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده های شرکت های مهندسان مشاور

 تجزیه بهای فهرست های واحد پایه سال 1400 

 فهرست بهاء تجهیزات آب و فاضلاب 1400 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا 

 بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط موضوع ماده 54 شرایط عمومی پیمان های EPC، EP، PC در کارهای صنعتی 

 موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات فناوري اطلاعات (خدمات سفارشي) 

 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست

 نظام نامه ثبت، اندازه‌گيري، راستي آزمايي و تاييد صرفه جويي انرژي و كاهش توليد آلاينده‌ها و انتشار گازهاي گلخانه اي

 جدول مبالغ حداکثر حق الزحمه مهندسان مشاور در سال 1400

 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 1400

 آیین نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها 

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای

 

 

 

بخشنامه های پرکاربرد

 

 

 آیین نامه بتن ایران (آبا) - تجدیدنظر دوم - نسخه pdf

 آیین نامه بتن ایران (آبا) - تجدید نظر دوم - نسخه ویندوز

 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها دوره ای سه ماهه سوم و چهارم سال 1399

 آئین نامه اجرایی ماده  34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

 حد نصاب معاملات در سال 1400 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا 

 موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان 

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، 1400

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

 آیین نامه خرید خدمات مشاور

 دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (نوبت سوم- 1399/10/23) 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (330220- 1399/06/26) 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (تمدید 1395) 

 قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

 قانون برگزاري مناقصات

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط